Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

 

 
Komentarze są wyłączone

Kurs w zakresie komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji CAD 2 w środowisku programowym NX 8.5 obejmującym modelowanie powierzchniowe oraz synchroniczne

CEL SZKOLENIA:

nabycie przez studenta umiejętności tworzenia zaawansowanych wirtualnych modeli powierzchniowych,
nabycie umiejętności pracy z powierzchniami oraz krzywymi,
nabycie umiejętności personalizacji oraz konfiguracji swojego środowiska roboczego,
modyfikacja modeli powierzchniowych i bryłowych nie posiadających swojej historii,
modelowanie elementów cienkościennych,
nabycie praktycznych umiejętności utrwalonych praktycznymi ćwiczeniami.

OPIS KURSU:

Kurs kierowany jest do studentów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat modelowania oraz poznaniem zaawansowanych narzędzi rozbudowujących tę wiedzę w systemie NX. Student poznaje zasady modelowania powierzchniowego w środowisku NX wraz z wszystkimi niezbędnymi narzędziami, budowania modeli cienkościennych w module Sheet Metal oraz modyfikacja istniejących modeli za pomocą Synchronous Modeling. Nabywa umiejętność analizy powierzchni i krzywych.
W trakcie 40-godzinnego szkolenia, na które składają się wykłady i ćwiczenia student zapoznaje się z poszczególnymi treściami zawartymi w programie szkolenia, realizując dodatkowo poszczególne zestawy ćwiczeniowe. Podczas wykładów omawiane są zagadnienia poprzez szczegółowy ich opis przez prowadzącego szkolenie, poparte przykładami zastosowań. Prowadzony jest również dialog z zainteresowanymi uczestnikami nad rozwinięciem prezentowanych treści. W części praktycznej uczestnik kursu przeprowadza samodzielnie (lub grupowo) na podstawie dołączonej prezentacji multimedialnej lub dołączonych materiałów zadane w ćwiczeniu zadanie projektowe.

KURS KIEROWANY JEST DO STUDENTÓW:

posiadających podstawową wiedzę o oprogramowaniu NX, znających interfejs oprogramowania NX wraz z budowaniem modeli bryłowych (CAD1),
zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z modelowania, modyfikacji oraz pracy w oprogramowaniu NX pod kątem projektowania, budowy modeli, wizualizacji i analizy konstrukcji.

UCZESTNICY UZYSKAJĄ:

gruntowną wiedzę w zakresie komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji CAD 2 w środowisku programowym NX 8.5 obejmującym modelowanie powierzchniowe oraz synchroniczne,
dokumentację szkoleniową pozwalającą na zdobycie wiedzy w sposób przejrzysty i uporządkowany, popartą licznymi przykładami,
świadectwo ukończenia kursu oraz dyplom Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie potwierdzający nabyte umiejętności /w dwóch językach – polskim i angielskim/.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Formularz zgłoszeniowy