Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

Laboratorium Badań NDT

Wyposażenie laboratorium:

mikrotomograf rentgenowski V/tome/x s General Electric

Mikrotomograf  V/tome/x s umożliwia uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu, a następnie przedstawia jego obraz przestrzenny (3D) z wielu ujęć płaskich (2D) wykonanych w różnych położeniach. Obrazy tomograficzne zawierają informacje o położeniu i gęstości cech absorbujących w obiekcie które są wykorzystywane  do rekonstrukcji danych przestrzennych. Urządzenie ma zastosowanie w procesie mikro analiz 3D, umożliwiających znalezienie wad wewnętrznych, rozwarstwień, wtrąceń i pomiaru wielkości geometrycznych różnego rodzaju komponentów. Umożliwia uzyskanie płaskiego lub przestrzennego rozkładu wybranej wielkości fizycznej charakteryzującej badany materiał. Dzięki bardzo precyzyjnej rotacji próbki rejestrowana jest cała seria projekcji pod różnymi kątami. Na podstawie tych projekcji oprogramowanie dokonuje rekonstrukcji przekrojów poprzecznych obiektu.

system tomografii komputerowej X25 North Star Imaging

System X25 pozwala na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Dzięki wykorzystaniu złożenia projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków możliwe jest tworzenie obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D) prześwietlanego elementu. Zastosowane oprogramowanie umożliwia obliczanie objętościowych modeli gęstości z serii radiogramów komponentów i kalibracji. Uzyskaną w ten sposób bryłę przestrzenną można poddać analizie, w rezultacie której możliwe jest uzyskanie modeli przestrzennych elementów  i powierzchni.

skaner ultradźwiękowy i600 Acoustocam Imperium

Skaner i600 jest mobilnym urządzeniem, w którym wykorzystuje się obrazowanie ultrasonograficzne. AcoustoCam i600 służy do przeprowadzania szybkich i dokładnych pomiarów nieniszczących struktury różnorodnych materiałów. W przeciwieństwie  do konwencjonalnych technologii ultradźwiękowych, opatentowana technologia Digital Acoustic Video (DAV) i prostota obsługi znacząco ułatwiają interpretację wyników, oraz obniżają koszty użytkowania. Technologia DAV pozwala na generowanie w czasie rzeczywistym ostrych, szczegółowych obrazów wad podpowierzchniowych, eliminując niepewności związaną z konwencjonalnymi ultra-dźwiękowymi obrazami B-scan. Obrazy  C-scan pozwalają na otrzymywanie bardziej czytelnych wyników w formie rozkładu powierzchniowego w przeciwieństwie o obrazów B-scan, które tworzą wykres wynikowo.

system wykrywania wad stosowany przy pomiarach szerograficznych Laser Optical Engineering Ltd

Służy  do szybkiego i jednoznacznego wykrywania wad, takich jak rozwarstwienia, pęcherzyki powietrza czy wtrącenia obcych materiałów, które przyczyniają się do osłabienia danego komponentu. Dzięki temu poprzez podjęcie działań naprawczych na wczesnym etapie można zapobiec poważnym awariom.