Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

Laboratorium Mechaniki Gruntów

Laboratorium prowadzi działalność w zakresie mechaniki gruntów, przy czym działalność ta dotyczy realizacji badań laboratoryjnych i terenowych w tym:

 • wyznaczanie właściwości fizycznych i filtracyjnych gruntów mineralnych oraz parametrów ich zagęszczalności,
 • ustalanie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntów,
 • określanie parametrów geotechnicznych gruntów dla potrzeb projektowych i wykonawstwa – fundamentowanie, budownictwo ziemno-nasypowe (nasypy komunikacyjne, obwałowania cieków wodnych), oraz mury oporowe itp.,
 • ocena warunków gruntowo-wodnych terenu wraz z oceną jego przydatności do zabudowy.

 

Laboratorium jest również w stanie wykonywać szeroki zakres prac geotechnicznych na potrzeby przemysłu.

Wyposażenie laboratorium:

 • wstrząsarka dostosowana do testów laboratoryjnych A0507 Proeti,
 • georadar do badań nieniszczących podłoża gruntowego IDS Ingegneria Dei Sistemi,
 • sterowany silnikiem, dynamiczny zestaw do wierceń geotechnicznych S0553 Proeti,
 • zestaw do badania wytrzymałości i wodoprzepuszczalności gruntu S0150 Proeti,
 • lekka płyta dynamiczna S0544 Proeti,
 • ubijak Proctora S0290 Proeti,
 • edometr H001 Proeti,
 • maszyna S0125 do badania wytrzymałości gruntu na ścinanie Proeti,
 • suszarka laboratoryjna SUP-100W WAMED.
Georadar do badań nieniszczących podłoża gruntowego IDS Group Companies
Lekka płyta dynamiczna S0544

Płyta dynamiczna S0544 jest stosowana do badań podłoża gruntowego w budownictwie ziemnym oraz drogowym. Służy do oceny nośności gruntu oraz jego stanu zagęszczenia. Badania wykonuje się na gruntach gruboziarnistych, jak i ich mieszankach.

Ubijak Proctora S0290

Ubijak S0290 jest stosowany przy wyznaczaniu maksymalnej gęstości objętościowej gruntu. Uderzenia są rozłożone peryferycznie zależnie od obrotu, podczas gdy ostatnie jest skierowane centralnie, zapewniając maksymalne ujednolicenie stopnia ubicia w pełni automatycznym cyklu testu.

Edometr H001

Edometr H001 to urządzenie służące do wyznaczania edometrycznego modułu ściśliwości gruntów. Przy jego pomocy wyznacza się także ciśnienie pęcznienia gruntu, również tworzy krzywe osiadania itp.

Maszyna S0125 do badania wytrzymałości gruntu na ścinanie

Maszyna wytrzymałościowa S0125 do badania gruntu na ścinanie sterowana komputerowo.

Zestaw do badania wytrzymałości i wodoprzepuszczalności gruntu Proeti S0150

Pozostałe wyposażenie:

 • Wstrząsarka dostosowana do testów laboratoryjnych Proeti A0507
 • Dynamiczny zestaw do wierceń geotechnicznych Proeti S0553
 • Lekka płyta dynamiczna Proeti S0544
 • Ubijak Proctora Proeti S0290
 • Edometr Proeti H001
 • Maszyna wytrzymałościowa Proeti S0125 do badania wytrzymałości gruntu na ścinanie
 • Suszarka laboratoryjna WAMED SUP-100W