Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

Laboratorium Materiałów Budowlanych

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę, urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy, umożliwiający badanie cech fizycznych, mechanicznych i strukturalnych materiałów budowlanych.

 

W laboratorium mogą być wykonywane badania:

 • surowców, materiałów i wyrobów budowlanych pod kątem ich zgodności z wymaganiami norm PN i PN-EN,
 • cech fizycznych i mechanicznych (gęstość, gęstość pozorna, szczelność, porowatość, wilgotność, nasiąkliwość, wodoszczelność, mrozoodporność, ścieralność, czas wiązania spoiw, skurcz, pęcznienie, wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie i zginanie) takich materiałów jak: kamień, kruszywa mineralne, spoiwa budowlane (w tym cement) oraz spoiwa gipsowe i wapienne, surowce i wyroby ceramiczne, zaprawy, tworzywa cementowe (w tym beton zwykły i lekki), betony specjalne, oraz beton komórkowy,
 • projektowanie składu zapraw i mieszanek betonowych.

Wyposażenie laboratorium:

 • maszyna wytrzymałościowa H0265 Proeti,
 • maszyna wytrzymałościowa H0270 Proeti,
 • maszyna wytrzymałościowa HT-2101 Hung Ta,
 • maszyna wytrzymałościowa S0373/1 Proeti,
 • maszyna wytrzymałościowa HT-9711 Hung Ta,
 • ultradźwiękowy miernik LM 27193-022 stosowany do lokalizacji elementów metalowych w betonie Elcometer,
 • maszyna wytrzymałościowa H0275 Proeti,
 • waga laboratoryjna PS 3500/C/2 Radwag,
 • waga hydrostatyczna P0030 Proeti,
 • suszarka termoplastyczna próżniowa DZ-2B CII Chemland,
 • sterowany cyfrowo piec do suszenia próbek P0226 z konwekcją swobodną Chemland,
 • komora do badań mrozoodporności materiałów budowlanych V0200 Raypa,
 • sterowana termostatem łaźnia wodna B0051 Proeti,
 • wanna do przechowywania próbek,
 • stolik wstrząsowy na formy trójdzielne C0100 Proeti,
 • wibrator wgłębny H0115 Proeti,
 • aparat Blaine’a C0010 Proeti,
 • aparat Vicata C0016 Proeti,
 • stolik rozpływowy (opadowy) manualny H0016 Proeti,
 • stolik rozpływowy C0020 Proeti,
 • penetrometr C0018 Proeti,
 • pierścień Le Chateriela C0030 Proeti,
 • konsystometr H0014 Proeti,
 • stożek Abramsa H0001-5 Proeti,
 • stolik wibracyjny – rozpływowy H0027 Proeti,
 • aparat H0047 Proeti,
 • cylindry H0034, H0032 Proeti,
 • aparat H0330 Proeti,
 • tarcza Bőhmego Proeti,
 • aparat C0037 Graf-Kaufmanna,
 • aparat Amslera H0346 Proeti,
 • młynek laboratoryjny A0671 Proeti,
 • piec muflowy FCF 5SHM Czylok,
 • mieszarka laboratoryjna C0087 Proeti,
 • prasa do badań wytrzymałościowych S0373 Proeti,
 • betonoskop H0394 Proeti,
 • betonoskop NDE 360 Olson Instruments,
 • dwustanowiskowa maszyna wytrzymałościowa C0117 Proeti.
Maszyna wytrzymałościowa Proeti H0265

Urządzenie służy do przeprowadzania testów ściskania próbek o wysokiej wytrzymałości takich jak: betonu, skał lub ceramiki. Maszyna składa się z dwóch podstawowych podzespołów: korpusu w którym próbki są wykrywane i poddawane działaniu obciążeń próbnych oraz tablicy sterowniczej gdzie naprężenia próbne są wytwarzane, kontrolowane i mierzone.

Maszyna wytrzymałościowa Proeti H0270

Maszyna służy do przeprowadzania prób zginania wyrobów takich jak: krawężniki, belki, płytki. Górny napór jest zgodny z normą PN-EN 1340 (podkładka stalowa o średnicy 40mm i grubości min. 20mm).

Maszyna wytrzymałościowa HT-2101

Maszyna HT-2101 dzięki szerokiej gamie funkcji i aplikacji jest stosowana do kontroli i badań statycznego pomiaru rozciągania, ściskania, zginania w przedziale materiałów takich jak: guma, tworzywa sztuczne, skóry, przewody elektryczne, tkaniny, włókna, papier, materiały budowlane, polimery. Dzięki swej konstrukcji posiada bardzo stabilną i precyzyjną ramę, pewny ruch belki, wysoką dokładność pomiarową siły w pierwszej klasie, pomiar w funkcji czasu oraz w funkcji naprężenie- odkształcenie.

Ultradźwiękowy miernik LM 27193-022 stosowany do lokalizacji elementów metalowych w betonie

Możliwości badawcze:

 • szybka i dokładna lokalizacja elementów metalowych w betonie.
 • pomiar średnicy zlokalizowanych prętów,
 • możliwość wykorzystania przy sprawdzaniu prawdopodobieństwa skorodowania elementów metalowych wewnątrz struktury betonu,
Suszarka termoplastyczna próżniowa DZ-2B CII

Suszarka termoplastyczna DZ-2B CII z pompą próżniową jest wykorzystywana w procesach uzyskania zakładanej wilgotności materiałów sypkich jak również sterylizacji opakowań szklanych. Do głównych zalet suszarki należy szybki czas nagrzewania. Powszechnie jest stosowana w dziedzinach takich jak medycyna, przemysł budowlany, przemysł chemiczny, rolnictwo.

Sterowany cyfrowo piec do suszenia próbek P0226 z konwekcją swobodną

Piec P0226 jest przeznaczony do suszenia dużych ilości próbek przeznaczonych do badań laboratoryjnych lub wykorzystywanych w procesie produkcji. Urządzenie jest wyposażone w regulowany obieg powietrza który pozwala na uzyskanie zakładanego środowiska podczas pracy pieca.

Stolik wstrząsowy na formy trójdzielne C0100

Stolik wstrząsowy C0100 służy do przygotowania próbek zaprawy poprzez realizowanie procesu zagęszczania badanego materiału.

Aparat H0047

Aparat H0047 służy do badania zawartości powietrza w zaprawie i mieszance betonowej zgodnie z normami UNE 7141, 83.315; ASTM C231; BS 1881; DIN 1048.

Aparat H0330

Aparat H0330 służy do określenia przenikania wody w próbkach betonowych.

Tarcza Bőhmego

Tarcza Bőhmego przeznaczona jest do badania zmiany objętości pod wpływem ścierania na próbkach takich jak:

 • płyty chodnikowe,
 • płyty betonowe,
 • płyty wykonane z naturalnych skał,
 • płyty kamienne.
Mieszarka laboratoryjna C0087

Mieszarka C0087 jest wykorzystywana do przygotowywania mieszanek bitumicznych, zapraw oraz kompozytów cementowych przeznaczonych do testów Marshalla. Konstrukcja mieszarki pozwala przygotowanie materiałów w zadanej temperaturze.

Prasa do badań wytrzymałościowych S0373

Maszyna wytrzymałościowa do badań próbek betonowych, skał lub ceramiki