Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

Laboratorium Geodezji

 

Wyposażenie laboratorium:

 • tachimetr Leica Viva TS11 Leica Geosystems,
 • niwelator Sprinter 150M Leica Geosystems,
 • wykrywacz instalacji podziemnych DIGICAT 650i Leica Geosystems,
 • zestaw odbiornika ruchomego GNSS VIVA GS08plus Leica Geosystems.
TTachimetr Leica Viva TS11
Niwelator Leica Geosystem Sprinter 150M

Niwelator Sprinter 150M jest stosowany przy pomiarach różnicy wysokości (niwelacji) pomiędzy punktami terenowymi w budownictwie naziemnym, drogowym, topografii, architektury, budowy tuneli w kopalniach podziemnych i odkrywkowych.

Zestaw odbiornika ruchomego GNSS VIVA GS08plus

Leica V08plus to kompaktowy odbiornik GNSS, który jest stosowany do określania szerokości i długości geograficznej

Pozostałe wyposażenie:

 • Wykrywacz instalacji podziemnych Leica Geosystem DIGICAT 650i
 • Odbiornik cyfrowy GPS Leica Geosystem GNSS VIVA GS08plus

Podstawowe badania wykonywane w laboratorium:

 • pomiar sytuacyjno – wysokościowy i sporządzenie mapy z wyników samodzielnego pomiaru – pomiar wykonany przy pomocy tachimetru elektronicznego (TC 407),
 • wykonanie niwelacji technicznej reperów – pomiar wykonany niwelatorem optycznym i kodowym,
 • tyczenie obiektów kubaturowych i uzbrojenia terenu – pomiary wykonane przy pomocy tachimetru elektronicznego i niwelatora,
 • inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia terenu i sporządzenie dokumentacji – pomiary wykonane przy pomocy tachimetru elektronicznego i niwelatora,
 • wyznaczenie odchyleń od pionu elementów konstrukcyjnych budowli – pomiary wykonane przy pomocy tachimetru elektronicznego,
 • wykonanie obliczeń do opracowanych zagadnień za pomocą geodezyjnych programów komputerowych (Winkalk, Mikromap),
 • zapoznanie się z innymi technikami pomiarowymi – niwelacja przy pomocy niwelatora laserowego, pomiar odległości ręcznym dalmierzem elektronicznym,
 • w ramach nowego projektu – wykonywanie geodezyjnych pomiarów satelitarnych GNSS do prac drogowych i budownictwa ogólnego – zamówienie odbiornika satelitarnego oraz zamówienie programów do wykonywania map wykorzystywanych w Chełmie i pow. chełmskim (Geomap).

 

W celu zabezpieczenia potrzeb dydaktycznych, Uczelnia dysponuje ponadto następującym sprzętem geodezyjnym: teodolity THEO 020A i 015B, dalmierz LEICA, statywy do przyrządów, ruletki 30 m, łaty teleskopowe, szkicowniki, radiotelefony, tyczki, żabki do niwelacji, stojaki do tyczek, pryzmaty, inny drobny sprzęt pomocniczy (młotki, paliki, cyrkle, podziałki, piony, kamizelki).