Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

Laboratorium Instalacji i Oświetlenia Elektrycznego

Laboratorium wyposażone jest w zestaw urządzeń pomiarowych umożliwiających kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych. Studenci zapoznają się z budową instalacji elektrycznych oraz wykonywaniem pomiarów diagnozujących stan techniczny instalacji i oświetlenia elektrycznego.

 

Wyposażenie:

 • spektrometr do pomiarów parametrów światła (prod. GL SPECTIS),
 • wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI-525 (prod. Sonel),
 • wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych KEW 6016 (prod. KYORITSU),
 • miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych MRP-201 (prod. Sonel),
 • miernik natężenia oświetlenia LXP-10 (prod. Sonel),
 • analizator parametrów sieci ND1 (prod. LUMEL),
 • kamera termowizyjna E63900 (prod. FLIR),
 • rejestrator parametrów środowiskowych (prod. APAR),
 • miernik pętli zwarcia MZC-200 (prod. Sonel),
 • miernik rezystancji izolacji MIC-2500 (prod. Sonel),
 • miernik rezystancji izolacji MIC-2 (prod. Sonel).

Przedmioty realizowane w tym laboratorium:

 • Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
 • Instalacje i oświetlenie II
 • Zabezpieczenia elektryczne

 

Wyposażenie:

Spektrometr do pomiarów parametrów światła (prod. GL SPECTIS)

Urządzenie to umożliwia wykonywanie pomiarów: natężenia oświetlenia, strumienia świetlnego, wskaźnika oddawania barw zgodnego z CIE, temperatury barwowej zgodnie z CIE, współrzędnych barwy zgodnie z CIE 1931 i CIE 1964, a także energii promieniowania.

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI-525 (prod. Sonel)

Urządzenie to umożliwia wykonywanie pomiarów: napięcia przemiennego i częstotliwości, parametrów pętli zwarcia, rezystancji uziemień, parametrów wyłączników różnicowoprądowych RCD, a także rezystancji izolacji. Umożliwia również: wykonywanie niskonapięciowych pomiarów rezystancji, sprawdzanie poprawności wykonania połączeń przewodu ochronnego, oraz sprawdzanie kolejności faz.