Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

 

 
Komentarze są wyłączone

Kurs w zakresie komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji CAD 1 w środowisku programowym NX 8.5 obejmującym modelowanie bryłowe i złożenia

CEL SZKOLENIA:

zapoznanie studenta z interfejsem użytkownika,
nabycie przez studenta umiejętności tworzenia zaawansowanych wirtualnych modeli przestrzennych z użyciem szkicu oraz modelowania z użyciem cech,
zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia złożeń,
nabycie umiejętności tworzenia dokumentacji płaskiej 2D.

OPIS KURSU:

Kurs kierowany jest do studentów zainteresowanych poznaniem podstaw modelowania bryłowego w systemie NX, budowania złożeń i nadawania w nich relacji oraz tworzenia dokumentacji płaskiej 2D. W trakcie 40-godzinnego szkolenia, na które składają się wykłady i ćwiczenia student zapoznaje się z poszczególnymi treściami zawartymi w programie szkolenia, realizując dodatkowo poszczególne zestawy ćwiczeniowe. Podczas wykładów omawiane są poszczególne zagadnienia poprzez szczegółowy ich opis przez prowadzącego szkolenie, poparty przykładami zastosowań. Prowadzony jest również dialog z zainteresowanymi uczestnikami nad rozwinięciem prezentowanych treści. W części praktycznej uczestnik kursu przeprowadza samodzielnie na podstawie dołączonej prezentacji multimedialnej zadane w ćwiczeniu zadanie projektowe.

KURS KIEROWANY JEST DO STUDENTÓW:

rozpoczynających pracę w oprogramowaniu NX,
posiadających podstawową wiedzę techniczną,
zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z podstaw obsługi oraz pracy w oprogramowaniu NX pod kątem projektowania, wizualizacji i analizy konstrukcji.

UCZESTNICY UZYSKAJĄ:

gruntowną wiedzę w zakresie komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji CAD 1 w środowisku programowym NX 8.5 obejmującym modelowanie bryłowe i złożenia,
dokumentację szkoleniową pozwalającą na zdobycie wiedzy w sposób przejrzysty i uporządkowany, popartą licznymi przykładami,
świadectwo ukończenia kursu oraz dyplom Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie potwierdzający nabyte umiejętności /w dwóch językach – polskim i angielskim/.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Formularz zgłoszeniowy

Program NX