Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

Porównanie zużycia na powierzchni zębów z wypełnieniem kompozytowym poddanych próbie zmęczeniowej

Wczytanie kolejno modelu powierzchni odniesienia
(np. 0 cykli i 100k cykli pracy)
Wstępne nałożenie na siebie modeli
Oprogramowanie automatycznie, w sposób „zgrubny” orientuje i zbliża do siebie porównywane powierzchnie.
Dokładne dopasowanie powierzchni
(dopasowanie automatyczne)
Ocena porównawcza
(Porównanie 0-50k cykli pracy)
Ocena porównawcza
wybór przykładowych punktów na powierzchni reprezentujących skrajne wartości odchyłek między porównywanymi powierzchniami
ocena porównawcza
wygenerowanie raportu z wartościami parametrów opisujących zużycie (różnice między powierzchniami) np. objętość „dolin” znajdujących się pod powierzchnią odniesienia lub objętość „szczytów” znajdujących się nad powierzchnią odniesienia

Szczegóły

Porównywane par powierzchni zębów:

 • 0 – 50k cykli pracy
 • 0 – 100k cykli pracy
 • 50 – 100k cykli pracy

Urządzenie pomiarowe:

 • Alicona InfiniteFocus G5 – optyczny 5-cio osiowy system umożliwiający pomiary geometrii, profilu i chropowatości powierzchni. Do rejestracji danych pomiarowych (punktów w przestrzeni 3D) urządzenie wykorzystuje technikę mikroskopii różnicowania ogniskowego.

 

Przebieg pomiaru (pozyskiwania powierzchni w postaci chmury punktów) 

 • Przygotowanie próbki (zęba) – oczyszczenie powierzchni, umieszczenie na stole pomiarowym urządzenia
 • Wybór obszaru pomiarowego – ustalenie zakresu pomiarowego w pionie (oś Z) oraz poziomie (osie X, Y) tak by uzyskać skan całej powierzchni górnej zęba.
 • Dobór wartości parametrów związanych z oświetleniem tj. kontrast, czas ekspozycji, intensywność źródeł ­oświetlenia itp.
 • Uruchomienie pomiaru (automatyczne skanowanie)
 • Zapis uzyskanego modelu powierzchni (w postaci chmury ok. 6 mln punktów)
 • Ewentualna naprawa modelu powierzchni
 • „łatanie” dziur powstałych w miejscach o zwiększonej refleksyjności (w stosunku do pozostałego obszaru) lub w miejscach gdzie występują pionowe ścianki (nachylenie powierzchni w stosunku do osi Z mniejsze niż 13°)
 • usuwanie widocznych zanieczyszczeń powierzchni – charakterystyczne są drobiny kurzu, które na powierzchni przejawiają się jako punktowe piki w głąb lub ponad powierzchnię
 • zapis naprawionego modelu powierzchni