Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

Laboratorium Badania Surowców i Produktów Rolno-Spożywczych

Wyposażenie:

 • Automatyczny aparat do barwienia preparatów metodą Grama PREVI Color Gram
 • Spektrofotometr UV/VIS UV-2600
 • Spektrofotometr bliskiej podczerwieni SpectraAlyzer 2.0
 • Spektroskopia FT-IR, IRAffinity-1
 • Spektrofotometr do analizy składu chemicznego metodą wzbudzania promieniowaniem rentgenowskim, EDX 7000
 • Chromatograf gazowy ze spektrometrem mas GCMS-TQ8040
 • Chromatograf gazowy GC-2010 Plus
 • Spektrometr absorpcji atomowej AA-7000
 • Spektrofotometr TD-NMR MiniSpec mq20
 • Chromatograf cieczowy Azura
 • Analizator elementarny CHNS+O serii FLASH 2000
 • Mineralizator mikrofalowy, wysokociśnieniowy Ethos Easy
 • Zestaw do oznaczania azotu/białka InKjel 625 P
 • Jednoczesny spektrometr ICP-OES Arcos
Aparat do barwienia preparatów PREVI Color Gram, Biomérieux

PREVI Color Gram firmy Biomeriéux to zautomatyzowany aparat do barwienia metodą Grama, umożliwiający uzyskanie wystandaryzowanych wyników dla różnych materiałów badanych. Stosowanie niebezpiecznych odczynników w barwieniu metodą Grama stanowi zagrożenie, szczególnie jeśli wykonuje się to manualnie. PREVI Color Gram zaprojektowano tak by zapewniał pełne bezpieczeństwo. Specjalny sposób mycia i usuwania odpadów to cechy, które podnoszą bezpieczeństwo zarówno personelu jak i środowiska.

Spektrofotometr UV-2600, Shimadzu

Spektrofotometr UV-2600 firmy Shimadzu pozwala na pomiar absorpcji promieniowania o długości fali 185-900 nm. Posiada również możliwość rozszerzenia  parametrów do 1400 nm.

Spektrofotometr SpectraAlyzer 2.0, Zeutec

SpectraAlyzer 2.0 firmy Zeutec to spektrofotometr bliskiej podczerwieni (NIR), który wykorzystuje zakres spektralny 1400-2400 nm. Stosuje się go do badań m.in. takich parametrów jak zawartość białka, tłuszczy, popiołu w produktach rolno- spożywczych.

Spektrofotometr IRAffinity-1S, Shimadzu

Spektroskopia fourierowska to najnowsza odmiana spektrofotometrii bliskiej podczerwieni. W spektrofotometrze IRAffinity-1 firmy Shimadzu monochromator zastąpiony został interferometrem. Stosunek sygnału do szumu w tym urządzeniu wynosi 30000:1.

Spektrofotometr wzbudzania promieniami rentgenowskimi EDX-7000, Shimadzu

EDX 7000 firmy Shimadzu to dyspersyjny, fluorescencyjny spektrofotometr umożliwiający prowadzenie pomiarów w powietrzu, próżni lub atmosferze helowej. Źródłem promieniowania X jest lampa Rh, a wiązka naświetla próbkę od dołu. Umożliwia badania płynów i ciał stałych. Wykorzystywany jest w rolnictwie do badania gleb, roślin, nawozów. W przemyśle używa się go do badań dodatków do olejów, badań składu i zanieczyszczeń m.in. cementów, klejów, cegieł, plastiku.

Jest to urządzenie wszechstronne i nie wymagające niszczenia próbki.

Chromatograf gazowy ze spektrometrią mas GCMS-TQ8040, Shimadzu

GSMC-TQ8040 firmy Shimadzu to najszybszy potrójny kwadrupol na rynku. Szybkość i łatwość metody analitycznej oraz niski poziom detekcji czyni ten aparat wyjątkowo praktycznym. Technika, zwana w skrócie GCMS, stosowana jest w przemyśle chemicznym i spożywczym, do analizy zanieczyszczeń środowiska, w badaniach biochemicznych, toksykologii.

Chromatograf gazowy GC-2010 Plus, Shimadzu

GC-2010 Plus umożliwia wykonanie szybkiej, rzetelnej i precyzyjnej analizy śladowej o dużej powtarzalności z wykorzystaniem detektoru FID o najwyższej dostępnej czułości w swojej klasie. Dodatkowo technologia szybkiego chłodzenia pieca i wymywania zwrotnego (backflush) skracają czas analizy, dzięki czemu możliwe jest dodatkowe zwiększenie produktywności aparatu. Wykorzystywany jest do analizy składu w przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnym.

Spektrometr absorpcji atomowej AA-7000, Shimadzu

Stosowany w serii AA-7000 firmy Shimadzu nowoopracowany układ optyczny 3D może zapewnić maksymalną wydajność wykrywania substancji zarówno w płomieniu jak i kuwecie grafitowej. Znacznie obniżono limity detekcji w stosunku do poprzedników. Taka wydajność jest osiągana dzięki optymalnej regulacji wiązki światła i filtra cyfrowego, oraz użyciu części optycznych o restrykcyjnych parametrach dotyczących jasności i natężenia wiązki. Dodatkowo zamontowany zmieniacz AAC-7000  tworzy zintegrowany system palnika i kuwety grafitowej w komorze spalania. Umożliwia on również analizę płomieniową próbek o wysokim stężeniu i analizę śladową bez konieczności zmiany atomizera. Takie rozwiązanie zajmuje mniej miejsca.

Spektrofotometr MiniSpec mq20, Bruker

Spektrofotometr MIniSpec mq20 firmy Bruker wykorzystuje metodę wzbudzania spinów jądrowych znajdujących się w zewnętrznym polu elektromagnetycznym. Służy do pomiarów dyfuzyjnych i czasów relaksacji oraz badań zawartości i właściwości fazy ciekłej w układach woda-grunt w szerokim zakresie temperatur. Cechują go niewielkie rozmiary umożliwiające zamontowanie go na stole laboratoryjnym. Daje to możliwość badania czasów relaksacji wilgotnych próbek gruntu w funkcji temperatury w zakresie min. Od -100⁰C do 200⁰C.

Chromatograf cieczowy HPLC Azura, Knauer

Kompletny zestaw HPLC Azura firmy Knauer do wysokosprawnej chromatografii cieczowej to bardzo kompaktowy, intuicyjny w obsłudze zestaw umożliwiający badanie składu roztworów. Jest to urządzenie wielomodułowe, dzięki czemu poszczególne elementy można dobierać do indywidualnych potrzeb w laboratorium. Wykorzystywany w branży spożywczej i rolnej do określenia zawartości m.in. cukrów, witamin, związków azotowych czy kwasów organicznych.

Analizator elementarny CHNS+ O serii FLASH 2000, Thermo Scientific

Analizatory serii FLASH 2000 to urządzenia do Organicznej Analizy Elementarnej (OEA) wykorzystujące metodę dynamicznego, pełnego spalania próbek (różnego pochodzenia, organicznych, nieorganicznych) w piecu redukcyjno- utleniającym z elektronicznie sterowaną temperaturą, separacji powstających gazów na kolumnie i ich detekcji na wysokiej czułości detektorze termoprzewodnościowym. Wykorzystywany w przemyśle rolnym (do badania m.in. próbek gleby, skał, roślin), w przemyśle spożywczym (mąki, makarony, zboża), w petrochemii (węgiel, biomasa) czy farmacji.

Mineralizator mikrofalowy, wysokociśnieniowy Ethos Easy, Milestone

Nowy ETHOS EASY jest wyposażony w najnowocześniejsze, łatwe w obsłudze czujniki reakcji do pełnej kontroli jakości warunków mineralizacji. W połączeniu z innowacyjną technologią naczyń ‘wentyluj-i-uszczelnij’, czujniki gwarantują kompletną I bezpieczną mineralizację bez żadnych strat lotnych związków. Ciągle uaktualniane noty aplikacyjne, biblioteka dostępnych artykułów naukowych oraz sekcja pomocy on-line pozwalają zapewnić użytkownikom wsparcie 24 godziny dziennie i 7 dni w tygodniu.

Mineralizator z grzaniem na podczerwień InKjel 625P, Behrotest

Zestaw służy do oznaczania zawartości białka/ azotu metodą Kjeldahla. Przy jej zastosowaniu azot związany w związkach organicznych jest przekształcany w postać amonową (mineralizowany) i analizowany łącznie ze związkami amonowymi obecnymi w próbce. Zestaw wykorzystuje się do badań gleb, wód, produktów spożywczych

System odciągu i neutralizacji oparów Behrosog 3, Behrotest
Aparat do destylacji z parą wodną S5, Behrotest
Jednoczesny spektrometr ICP Arcos

Jednoczesny spektrometr ICP najwyższej rozdzielczości na rynku o wzbudzeniu plazmowym z unikalnym, opatentowanym systemem optycznym w wykonaniu z plazmą poziomą i pionową. Spektrometry z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-OES (Inductively Coupled Plasma) znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wykrycia najmniejszych zawartości substancji potrzebnych lub szkodliwych (np. przemysł spożywczy, analiza wody pitnej, analiza ścieków, analiza gleby itp.) lub matryca analizowanej próby jest skomplikowana lub bardzo nietypowa.