Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

Historia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie dnia 16 maja 2022 roku zmieniła nazwę na Państwową Akademię Nauk Stosowanych.

Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, z lokalizacją w Depułtyczach Królewskich, powstało w ramach projektu pt. Budowa Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – CSI PWSZ w Chełmie – etap I część 1” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.1 – Infrastruktura uczelni wyższych.

Budowa Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie podzielona została na etapy, w ramach finansowania ze środków unijnych. W skład kompleksu budynków Centrum początkowo wchodziły Laboratoria Lotnicze oraz Laboratoria Mechaniki i Budowy Maszyn, funkcjonujące w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa.

Drugim etapem budowy było stworzenie „Laboratorium Budownictwa CSI PWSZ w Chełmie” finansowanego także ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Laboratorium Budownictwa prowadzi badania przemysłowe, wypracowuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinach technicznych: budownictwa, materiałów budowlanych, materiałów i nawierzchni drogowych, geodezji, geologii.

Trzecim etapem budowy CSI PWSZ w Chełmie było stworzenie Laboratorium Badań Środowiskowych, które powstało w ramach projektu pn.: „Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie”. Projekt ten również został współfinansowany ze środków Europejskiego z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Laboratorium Badań Środowiskowych prowadzi badania przemysłowe, wypracowuje innowacyjne rozwiązania m.in. w następujących obszarach: mechanika, lotnictwo, branża samochodowa.

Dziś Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie to kompleks budynków, wyposażonych w potężne zaplecze najnowocześniejszego sprzętu badawczego. W skład CSI PWSZ w Chełmie wchodzą laboratoria funkcjonujące w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa.

Należą do nich:

  • Laboratoria Mechaniki i Budowy Maszyn
  • Laboratoria Budownictwa
  • Laboratoria Elektrotechniki
  • Laboratorium Badań Środowiskowych
  • Laboratoria Lotnicze

Dzięki ogromnym możliwościom sprzętowym oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników, Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie każdego roku kształci w nowoczesnych, technicznych kierunkach kształcenia, takich jak Mechanika i budowa maszyn, Elektrotechnika  i Budownictwo. Pomaga również studentom w wykonywaniu najbardziej skomplikowanych badań w zakresie przygotowywania prac dyplomowych. Ponadto, Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie oferuje możliwość współpracy z firmami rozmaitych dziedzin przemysłu.