Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

 

 
Komentarze są wyłączone

Kurs AutoCAD w zakresie konstrukcji mechanicznych

CEL SZKOLENIA:

• zapoznanie studenta z interfejsem użytkownika,
• zapoznanie studenta z możliwościami programu,
• zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia dokumentacji technicznej.

OPIS KURSU:

Kurs kierowany jest do studentów zainteresowanych poznaniem podstaw rysowania w programie AutoCAD. W trakcie 40-godzinnego szkolenia, na które składają się wykłady i ćwiczenia student zapoznaje się z poszczególnymi treściami zawartymi w programie szkolenia, realizując dodatkowo poszczególne zestawy ćwiczeniowe. Podczas wykładów omawiane są poszczególne zagadnienia poprzez szczegółowy ich opis przez prowadzącego szkolenie, poparty przykładami zastosowań. Prowadzony jest również dialog z zainteresowanymi uczestnikami nad rozwinięciem prezentowanych treści. W części praktycznej uczestnik kursu przeprowadza samodzielnie na podstawie dołączonej prezentacji multimedialnej zadane w ćwiczeniu zadanie projektowe.

PROGRAM KURSU:

1. Analiza interfejsu użytkownika – 4h
2. Podstawowe obiekty AutoCAd-a – 6h
3. Właściwości obiektów – 6h
4. Modyfikacje obiektów – 6h
5. Tworzenie napisów – 2h
6. Rysowanie precyzyjne – 6h
7. Wymiarowanie – 6h
8. Centrum danych projektowych – 4h

KURS KIEROWANY JEST DO STUDENTÓW:

zainteresowanych wzbogaceniem swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu tworzenia dokumentacji w programie AutoCAD.

UCZESTNICY UZYSKUJĄ:

gruntowną wiedzę z zakresu programu AutoCAD w zakresie konstrukcji mechanicznych,
dokumentację szkoleniową pozwalającą na zdobycie wiedzy w sposób przejrzysty i uporządkowany, popartą przykładami,
świadectwo ukończenia kursu oraz dyplom Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie potwierdzający nabyte umiejętności /w dwóch językach – polskim i angielskim/.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Formularz zgłoszeniowy