Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

 

 
Komentarze są wyłączone

Kurs spawania elektrycznego metodą MIG/MAG

CEL SZKOLENIA:

zapoznanie kursanta z metodyką spawania elektrycznego metodą MIG/MAG,
zapoznanie kursanta z możliwościami jakie daje metoda spawania MIG/MAG,
zdobycie praktycznych umiejętności spawania metodą MIG/MAG.

OPIS KURSU:

Kurs kierowany jest do studentów zainteresowanych poznaniem podstaw łączenia materiałów za pomocą spawania elektrodą topliwą, potocznie nazywanego MIG (Metal Inert Gas) w osłonie gazów obojętnych takich jak Argon i Hel. Szkolenie ma na celu zaznajomić uczestników kursu z zagadnieniami urządzeń spawalniczych, materiałów do spawania, przygotowywania złączy do spawania oraz wiadomościami z zakresu BHP w pracy spawacza. Osoba biorąca udział w szkoleniu nie tylko zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej pracy zawodowej.

 

PROGRAM KURSU (20h):

1. Podstawy teoretyczne spawania metodą MIG/MAG – 4h.
2. Materiały konstrukcyjne i dodatkowe w procesie spawania metodą MIG/MAG – 4 h.
3. Technologia spawania metodą MIG/MAG – 4h.
4. Kontrola połączeń spawanych – 2h.
5. Systemy jakości w spawalnictwie – 3h.
6. BHP w spawalnictwie – 3h.

KURS KIEROWANY JEST DO STUDENTÓW:

zainteresowanych wzbogaceniem swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu spawania metodą MIG/MAG.

UCZESTNICY UZYSKUJĄ:

gruntowną wiedzę w zakresie spawania elektrycznego metodą MIG/MAG,
dokumentację szkoleniową pozwalającą na zdobycie wiedzy w sposób przejrzysty i uporządkowany, popartą przykładami,
świadectwo ukończenia kursu oraz dyplom Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie potwierdzający nabyte umiejętności /w dwóch językach – polskim i angielskim/,
możliwość zdania egzaminu przed komisją UDT lub Państwowego Instytutu Spawalnictwa.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Formularz zgłoszeniowy