Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

 

 
Komentarze są wyłączone

Kurs spawania elektrycznego metodą TIG

CEL SZKOLENIA:

• zapoznanie studenta z metodyką spawania elektrycznego metodą TIG.
• zapoznanie studenta z możliwościami jakie daje metoda spawania TIG.
• zdobycie praktycznych umiejętności spawania metodą TIG.

OPIS KURSU:

Kurs kierowany jest do studentów zainteresowanych poznaniem podstaw łączenia materiałów za pomocą spawania elektrodą nietopliwą wolframową potocznie nazywanego TIG (Tungsten Inert Gas) w osłonie gazów obojętnych takich jak Argon i Hel. Szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z zagadnieniami urządzeń spawalniczych, materiałów do spawania, przygotowywania złączy do spawania oraz wiadomościami z zakresu BHP w pracy spawacza. Osoba biorąca udział w szkoleniu nie tylko zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej pracy zawodowej.

 

PROGRAM KURSU (20h):

1. Podstawy teoretyczne spawania metodą TIG – 4h.
2. Materiały konstrukcyjne i dodatkowe w procesie spawania metodą TIG – 4 h.
3. Technologia spawania metodą TIG – 4h.
4. Kontrola połączeń spawanych – 2h.
5. Systemy jakości w spawalnictwie – 3h.
6. BHP w spawalnictwie – 3h.

KURS KIEROWANY JEST DO STUDENTÓW:

zainteresowanych wzbogaceniem swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu spawania metodą TIG.

UCZESTNICY UZYSKUJĄ:

dokumentację szkoleniową pozwalającą na zdobycie wiedzy w sposób przejrzysty i uporządkowany, popartą przykładami.
świadectwo ukończenia kursu oraz dyplom Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie potwierdzający nabyte umiejętności /w dwóch językach – polskim i angielskim/,
możliwość zdania egzaminu przed komisją UDT lub Państwowego Instytutu Spawalnictwa.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Formularz zgłoszeniowy