Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

 

 
Komentarze są wyłączone

Kurs w zakresie komputerowego wspomagania programowania CAM 5-osiowej obróbki frezarskiej CNC w środowisku programu NX

CEL SZKOLENIA:

  • przygotowanie studentów do korzystania z narzędzi środowiska programu NX w celu tworzenia kompleksowej obróbki 5-osiowej na frezarce wraz z generowaniem kodu NC i korzystaniem z postprocesorów,
  • uzyskanie umiejętności przygotowania modelu na potrzeby obróbki frezowaniem oraz doboru operacji 5-osiowych i konfiguracji narzędzi skrawających,
  • nabycie praktycznych umiejętności, utrwalonych praktycznymi ćwiczeniami.

OPIS KURSU:
Kurs kierowany jest do studentów zainteresowanych rozszerzeniem wiedzy na temat programowania w środowisku NX na 5-osiowe frezarki. Student poznaje zasady doboru i tworzenia operacji 5-osiowych , narzędzi skrawających oraz uczy się analizy ścieżek, symulacji i wizualizacji obróbki, generowania kodu NC wraz z transmisją na obrabiarki CNC. Ponadto uczy się przeprowadzania pełnej symulacji obróbki z analizą kinematyki maszyny (model obrabiarki). Uzyskuje umiejętność posługiwania się modułem TurboMachinery do obróbki wirników, łopatek.
W trakcie 40-godzinnego szkolenia, na które składają się wykłady i ćwiczenia student zapoznaje się z poszczególnymi treściami zawartymi w programie szkolenia, realizując dodatkowo poszczególne zestawy ćwiczeniowe. Podczas wykładów omawiane są poszczególne zagadnienia poprzez szczegółowy ich opis przez prowadzącego szkolenie, poparte przykładami zastosowań. Prowadzony jest również dialog z zainteresowanymi uczestnikami nad rozwinięciem prezentowanych treści. W części praktycznej uczestnik kursu przeprowadza samodzielnie (lub grupowo) na podstawie dołączonej prezentacji multimedialnej lub dołączonych materiałów zadane w ćwiczeniu zadanie projektowe.

KURS KIEROWANY JEST DO STUDENTÓW:

  • posiadających podstawową wiedzę o oprogramowaniu (CAM 3-osiowy), znających interfejs oprogramowania NX wraz z budowaniem modeli bryłowych,
  • zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z tworzenia programów na obrabiarki 5-osiowe w środowisku NX pod kątem programowania, symulacji i wizualizacji obróbki.

UCZESTNICY UZYSKAJĄ:

  • gruntowną wiedzę w zakresie komputerowego wspomagania programowania 5-osiowej obróbki frezarskiej CNC w środowisku programu NX,
  • dokumentację szkoleniową pozwalającą na zdobycie wiedzy w sposób przejrzysty i uporządkowany, popartą licznymi przykładami,
  • świadectwo ukończenia kursu oraz dyplom Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie potwierdzający nabyte umiejętności /w dwóch językach – polskim i angielskim/.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Formularz zgłoszeniowy