Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

 

 
Komentarze są wyłączone

Kurs w zakresie komputerowego wspomagania programowania CAM 3-osiowej obróbki frezarskiej CNC w środowisku programu NX

CEL SZKOLENIA:

  • nabycie wiedzy z zakresu podstaw frezowania, projektowania procesu technologicznego obróbki 3-osiowej,
  • uzyskanie umiejętności przygotowania modelu do frezowania, doboru operacji 3-osiowych oraz konfiguracji narzędzi skrawających,
  • nauczenie studentów korzystania z narzędzi środowiska programu NX w celu tworzenia kompleksowej obróbki na 3-osiowe frezarki wraz z generowaniem kodu NC,
  • zdobycie wyspecjalizowanych praktycznych umiejętności utrwalonych praktycznymi ćwiczeniami.

OPIS KURSU:

Kurs kierowany jest do studentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat programowania w środowisku NX 3-osiowej obróbki frezarskiej. Student poznaje zasady doboru i tworzenia operacji 3-osiowych, definicji cykli wiertarskich, wytaczania itp. oraz narzędzi skrawających. Zdobywa wiedzę w zakresie analizy ścieżek, symulacji i wizualizacji obróbki, generowania kodu NC wraz z transmisją na obrabiarki CNC.
W trakcie 40-godzinnego szkolenia, na które składają się wykłady i ćwiczenia student zapoznaje się z poszczególnymi treściami zawartymi w programie szkolenia, realizując dodatkowo poszczególne zestawy ćwiczeniowe. Podczas wykładów omawiane są poszczególne zagadnienia poprzez szczegółowy ich opis przez prowadzącego szkolenie, poparty przykładami praktycznymi. Prowadzony jest również dialog z zainteresowanymi uczestnikami nad rozwinięciem prezentowanych treści. W części praktycznej uczestnik kursu przeprowadza samodzielnie (lub grupowo) na podstawie dołączonej dokumentacji zadane w ćwiczeniu zadania projektowe.

KURS KIEROWANY JEST DO STUDENTÓW:

  • posiadających podstawową wiedzę o oprogramowaniu, znających interfejs oprogramowania NX wraz z budowaniem modeli bryłowych (CAD1),
  • zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z tworzenia programów na obrabiarki 3-osiowe w środowisku NX pod kątem programowania, symulacji i wizualizacji obróbki.

UCZESTNICY UZYSKAJĄ:

  • gruntowną wiedzę w zakresie komputerowego wspomagania projektowania technologii 3-osiowej obróbki frezarskiej CNC w środowisku programu NX,
  • dokumentację szkoleniową pozwalającą na zdobycie wiedzy w sposób przejrzysty i uporządkowany, popartą licznymi przykładami praktycznymi,
  • świadectwo ukończenia kursu oraz dyplom Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie potwierdzający nabyte umiejętności /w dwóch językach – polskim i angielskim/.

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy