Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

 

 
Komentarze są wyłączone

Kurs w zakresie programowania obróbki tokarskiej CNC na 3-osiowej tokarce CNC z napędzanymi narzędziami i systemem sterowania Heidenhain Manual Plus 620

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie studenta z programowaniem i obsługą tokarki sterowanej numerycznie CTX 310 eco wyposażonej w system sterowania Heidenhain Manual Plus 620.

Nabycie przez studenta umiejętności programowania tokarki CNC obejmujące:

 • podstawy programowania G-kod,
 • postawy programowania w Heidenhain Manual Plus 620,
 • programowanie obróbki zgrubnej i wykończeniowej konturów zewnętrznych,
 • programowanie obróbki zgrubnej i wykończeniowej konturów wewnętrznych,
 • wiercenie osiowe oraz z użyciem narzędzi napędzanych i osi C,
 • frezowanie z użyciem narzędzi napędzanych i osi C.

Nabycie umiejętności przygotowania obrabiarki do produkcji obejmujące:

 • ustawienie punktu zerowego przedmiotu obrabianego,
 • ustawienie punktu wymiany narzędzia,
 • ustawienie ograniczenia obróbki,
 • ustawienie szczek uchwytu do średnicy obrabianego materiału,
 • dobór oraz montaż narzędzi w magazynie obrabiarki,
 • pomiar narzędzia za pomocą sondy narzędziowej,
 • pomiar narzędzia ręcznie.

OPIS KURSU:

Kurs kierowany jest do studentów zainteresowanych poznaniem podstaw programowania, obsługą oraz ustawieniem tokarek sterownych numerycznie. W trakcie 40-godzinnego szkolenia, na które składają się wykłady i ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne przy obrabiarce student zapoznaje się z poszczególnymi treściami zawartymi w programie szkolenia, realizując dodatkowo poszczególne zestawy ćwiczeniowe. Podczas wykładów omawiane są poszczególne zagadnienia poprzez szczegółowy ich opis przez prowadzącego szkolenie, poparty przykładami zastosowań. Prowadzony jest również dialog z zainteresowanymi uczestnikami nad rozwinięciem prezentowanych treści. W części praktycznej uczestnik kursu przeprowadza samodzielnie na podstawie dołączonej prezentacji multimedialnej zadane w ćwiczeniu zadania obsługowe.

KURS KIEROWANY JEST DO STUDENTÓW:

posiadających podstawową wiedzę techniczną,
zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z podstaw obsługi oraz pracy przy tokarce sterowanej numerycznie CNC z systemem sterowania Heidenhain Manual Plus 620.

UCZESTNICY UZYSKAJĄ:

gruntowną wiedzę praktyczną z zakresu programowania i obsługi systemu Heidenhain Manual Plus 620,
dokumentację szkoleniową pozwalającą na zdobycie wiedzy w sposób przejrzysty i uporządkowany, popartą licznymi przykładami,
świadectwo ukończenia kursu oraz dyplom Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie potwierdzający nabyte umiejętności /w dwóch językach – polskim i angielskim/.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Formularz zgłoszeniowy