Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

 

 
Komentarze są wyłączone

Kurs w zakresie programowania obróbki frezarskiej CNC na 3-osiowej frezarce CNC z systemem sterowania Heidenhain TNC 620

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie studenta z podstawowymi czynnościami obsługowymi podczas pracy na frezarce CNC takimi jak:

 • opis narzędzi w tablicy narzędziowej obrabiarki,
 • załadunek narzędzi do magazynu obrabiarki i rozładunek,
 • pomiar wartości korekcyjnych,
 • mocowanie przedmiotów obrabianych,
 • identyfikacja punktu zerowego przedmiotu obrabianego,
 • praca w trybach: obsługi ręcznej, MDI, programowania, testu, półautomatycznego i automatycznego wykonania programu.

 

Zapoznanie studenta z podstawami programowania procesów obróbki w systemie Heidenhain TNC 620

 • interpolacja liniowa i kołowa,
 • programowanie fazek i zaokrągleń,
 • programowanie naddatków obróbkowych,
 • podprogramy,
 • programowanie w układzie kartezjańskim prostokątnym, biegunowym, inkrementalnym i absolutnym,
 • programowanie przekształceń typu: lustro, przesunięcie punktu zerowego, obrót, skalowanie,
 • szyk liniowy i kołowy,
 • programowanie wybranych cykli obróbkowych.

 

OPIS KURSU:
Kurs kierowany jest do studentów zainteresowanych poznaniem podstaw obsługi i programowania 3-osiowego frezarskiego centrum obróbkowego z systemem sterowania Heidenhain TNC 620. W trakcie 40-godzinnego szkolenia, na które składają się ćwiczenia z zakresu programowania i zajęcia z podstaw obsługi obrabiarki, student zapoznaje się z poszczególnymi treściami zawartymi w programie szkolenia. Podczas zajęć z programowania omawiane są poszczególne zagadnienia na przykładzie konkretnych zadań projektowych a następnie studenci wykonują samodzielnie programy obróbkowe odpowiadające tematyce ćwiczeń. W części praktycznej uczestnik kursu wykonuje konkretne zadania obsługowe na centrum obróbkowym.

KURS KIEROWANY JEST DO STUDENTÓW:

posiadających podstawową wiedzę techniczną,
znających podstawowe zasady projektowania procesów technologicznych,
znających podstawy teoretyczne dotyczące zagadnień związanych z obróbką ubytkową.

UCZESTNICY UZYSKAJĄ:

gruntowną wiedzę praktyczną z zakresu programowania i obsługi sterowania Heidenhain TNC 620,
dokumentację szkoleniową pozwalającą na zdobycie wiedzy w sposób przejrzysty i uporządkowany, popartą licznymi przykładami,
świadectwo ukończenia kursu oraz dyplom Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie potwierdzający nabyte umiejętności /w dwóch językach – polskim i angielskim/.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Formularz zgłoszeniowy