Odwiedź nas także na
Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 562 06 05
sekretariat.csi@panschelm.edu.pl

 

 
Komentarze są wyłączone

Szkolenie w zakresie inżynierii odwrotnej z wykorzystaniem systemu Atos firmy GOM

CEL SZKOLENIA:

  • zapoznanie studenta ze skanerem 3D jego budową oraz parametrami,
  • zapoznanie z zasadami przygotowania obiektów do skanowania,
  • zapoznanie studenta z przebiegiem skanowania i wizualizacją modeli 3D,
  • nabycie umiejętności pozyskiwania wymiarów oraz danych z otrzymanego modelu z wykorzystaniem oprogramowania ATOS.

OPIS KURSU:

Kurs kierowany jest do studentów zainteresowanych poznaniem zagadnień związanych z nowoczesnymi technikami pomiarowymi. Szkolenie będzie podzielone na część teoretyczną (wykłady) oraz część praktyczna (ćwiczenia). Podczas wykładów omawiane będą poszczególne zagadnienia związane z nowoczesnymi technikami pomiarowymi, jak również treści dotyczące metody skanowania oraz praktycznego wykorzystania danej metody pomiarowej. W części praktycznej student będzie wykonywał opracowane ćwiczenia z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na wykładach.

 

KURS KIEROWANY JEST DO STUDENTÓW:

  • chcących poznać nowoczesne techniki pomiarowe oraz możliwości które one dają,
  • posiadających podstawową wiedzę techniczną, a także wiedzę z zakresu technik pomiarowych.

UCZESTNICY UZYSKAJĄ:

  • gruntowną wiedzę w zakresie inżynierii odwrotnej z wykorzystaniem systemu Atos firmy GOM,
  • dokumentację szkoleniową pozwalającą na zdobycie wiedzy w sposób przejrzysty i uporządkowany, popartą licznymi przykładami,
  • świadectwo ukończenia szkolenia oraz dyplom Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie potwierdzający nabyte umiejętności /w dwóch językach – polskim i angielskim/.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Formularz zgłoszeniowy